Görme Engelliler Müzeleri Nasıl Ziyaret Edebilirler?

Görme Engelliler Müzeleri Nasıl Ziyaret Edebilirler?

Görme engelli bireyler için sosyal yaşamın içinde yer alabilmek zor ve yıpratıcı olabiliyor. Bu hayatın her alanında olduğu gibi diğer insanların kolaylıkla yapabildiği ve ulaşabildiği etkinlikleri gerçekleştirebilmek onlar için pek kolay değil. Maalesef bu durum özellikle müze gibi görme yetisinin oldukça önem arz ettiği bir alan için ekstra sorun demek. Ancak gün geçtikçe bu gibi durumları aşmak için de birçok yol ve yöntem bulunuyor. Bu konularda çalışmalar yapılıyor. Görme engelliler için müze uygulamaları ortaya konuyor.

Günümüzde görme engelli bireylerin de müzeleri rahatlıkla ziyaret edebilmeleri için çeşitli çalışmalar sürüyor. Birçok müze engelli bireyleri de düşünerek fiziksel düzenlemeler yapıyor. Görme engelli bireyler, müzeleri refakatçi yardımıyla ziyaret edebilecekleri gibi bir rehber eşliğinde de ziyaret edebilirler. Artık yollarda olduğu gibi alışveriş merkezlerinin, müzelerin, konser alanlarının, kurumların binaları engelli bireylere de hitap ediyor.

Görme Engelliler Müzelere Gidebilir Mi?

Görme engelli bireylerin müzelere gidebilmeleri için ülkemizde birçok müze ve kurum çeşitli çalışmalara imza attı. Yani günümüzde birçok müze için görme engelliler de gidebilir diyebiliriz. Hem teknolojinin verdiği fırsatlar hem de bu konuda farkındalığın artması ile görme engelliler için de müze ziyareti mümkün kılındı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de engelliler için fiziki düzenlemeler kanunlarla zorunlu hale getirildi. Ayrıca engelsiz müze düşüncesiyle yola çıkılarak birçok uygulamaya imza atıldı ve atılmaya devam da ediliyor. Müzeler artık görme engelliler için daha ulaşılabilir oldu.

Görme engelli bireyler, ücretsiz olarak müzelere gidebilme imkanına sahiptir. Bunun için başvuru yaparak 1 yıl boyunca ücretsiz kullanabilecekleri bir Müzekart alabilirler. Görme engellilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak birçok müzede iç mekân tasarımları yeniden düzenlenmiştir. Rampalar, asansörler, merdivenler, koridorlar, zeminler engelli bireylere uygun hale getirilmiştir.

Müzeleri görme engelliler için erişilebilir kılmak amacıyla teknoloji kullanılarak birçok yenilik yapılmıştır. Görme engelli bireyler için müze haritaları, broşürler, bilgi panoları Braille yani körler alfabesi ile yazılmıştır. 3D teknoloji kullanılarak eserlerin kopyaları oluşturularak onların dokunmalarına olanak da sağlanıyor. Bunların yanı sıra sesli sistem ile görme engelli ziyaretçilere eserler tanıtılıyor, müzenin içinde rahat dolaşabilmesi için yol dahi tarif ediliyor. Tüm bu gelişmeler ışığında şunu söyleyebiliriz ki görme engelliler için müzelere gitmek, bir engel olmaktan çıktı.

Görme Engelliler İçin Hissedilebilir Yüzeyler

Görme engelli bireyler için hissedilebilir yüzeyler uygulamaya konulmuştur. Bu yüzeyler onların yaşamını kolaylaştırmada büyük rol oynuyor. Hissedilebilir yüzeyler, görme engelliler için hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanılan kabartmalı ürünlerdir. Bu yüzeyler sokaklarda yaygınlaştıktan sonra zaman içinde hayatın her alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sebeplerinden biri de iç ve dış mekanlarda hissedilebilir yüzeyin kullanımının kanun ve yönetmelikler ile zorunlu hale getirilmesidir.

Hissedilebilir yüzeylere en çok yollarda, kaldırımlarda, merdivenlerde, binalarda rastlıyoruz. Paslanmaz madde ve polimer hammadde kullanılan bu ürünler her ortam için uygun olacak şekilde üretiliyor. Kolayca temizlenebilen ve zor kirlenebilir bir özelliğe sahip olup parlak sarı ya da kırmızı renklerde hazırlanır. Renklerinin parlak olmasının sebebi az da olsa görebilen bireyler içindir. Yollarda kullanılan kabartmalar sayesinde görme engelli bireyler sokakta daha güvenli hareket ederler, engellerden korunabilirler.

 

Hissedilebilir yüzey işaretleri ile görme engelli bireyler güvenli bir şekilde hareket edebilirler, kendilerini yürürken karşılaşabilecekleri tehlikelerden koruyabilirler. Yüzey işaretleri kılavuz yüzey ve uyarıcı yüzey olarak ikiye ayrılıyor.

Kılavuz yüzey, çubuk kabartmalar halinde birbirine paralel olarak yol boyunca süren işaretlerdir. Bu yüzey işareti görme engelli bireylerin gidecekleri yere sorunsuz ve güvenli gitmeleri için konumlandırılır. Bir nevi yol boyunca kişiye kılavuzluk eder. Bu işaret olduğu sürece yolda bir engel yok demektir. Uyarıcı yüzey ise kesik koni ya da kubbe şeklinde olup kişinin karşısına çıkacak engelleri ifade eder. Kişinin önünde rampa olan yerlerde, merdiven başlarında, kapı giriş ve çıkışlarında, asansör önlerinde uyarıcı yüzey işaretleri yer alır. Bu işaretler baston yardımıyla da ayakkabıyla da kolayca ayırt edilebilecek şekildedir.

Yukarıda bahsettiğimiz hissedilebilir yüzey işaretleri birçok yerde olduğu gibi müzelerde de cevabını bize veriyor. Sadece yollarda, sokaklarda değil her alanda hissedilebilir yüzeyler kullanılabiliyor. Artık kabartmalar halinde birçok yerde bu yüzeylere rastlıyor ve daha da çoğalmasını umuyoruz.

Diğer Yazılar