Alışveriş Merkezlerinde Kullanılan Engelliler İçin Yapılan Çizgiler Zemine Zarar Verir Mi?

Alışveriş merkezleri, büyüklüklerine göre değişmekle birlikte sinema, restoran, kuaför, kuru temizleme, kıyafet, elektronik, bankacılık, eğlence, spor gibi birçok alanda hizmet sağlamaktadır. Engelli bireylerin adı geçen hizmetlerden daha kolay ve hızlı faydalanabilmesi için alışveriş merkezlerinin ulaşılabilir olması için çok büyük önem taşımaktadır. Alışveriş merkezleri gibi ticari alanlarda öncelikle otoparklar, girişler, rampalar, asansörler ve tuvaletler gibi hizmet noktalarının fiziksel engelli bireyler için mümkün olduğunca ulaşılabilir olması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre AVM’lerde bulunması ve yaptırılması gereken standartlara göre engelli vatandaşlarımız için öncelik sağlamalıyız.

Bu önceliklerden ilk olarak AVM’lerdeki engelli yolları büyük önem arz etmektedir. Birçok alışveriş merkezi zemine zarar verecek düşüncesiyle hissedilebilir zeminler uygulama taraftarı değiller. Fakat düşünülenin aksine bu uygulama profesyonel yapılırsa hiçbir zarara uğramadan gerçekleştirilebilir. Zemine büyük miktarda zarar vermesi söz konusu değildir. İşletmeler olarak zemine zararından çok engelli vatandaşlarımızın yararını düşünerek hareket etmeliyiz.   

Bilindiği gibi hala pek çok engelli bireyin, eksik ve yanlış gerçekleştirilen uygulamalar toplumsal hayata katılımını sınırlandırmaktadır. Ülkemizde, çevrenin herkes için ulaşılabilir olmasını sağlamak amacı ile birçok alanda onarım yapılmış, belirli ölçütler hazırlanmış ve bu düzenlemelerin uygulanmasında yerel yönetimlere görev ve sorumluluk verilmiştir. Ulaşılabilirliği artırmak için kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli düzenlemeleri yapması zorunludur. AVM’lerdeki engelli yolları olması da zorunlu bir adımdır.

Ancak pek çok ortamda gerçekleştirilen düzenlemelerin çoğunluğun dikkate almaması nedeniyle, uygulamaya yönelik çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu konuda, vatandaşın engellilerin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara ulaşılabilirliği için gerekli koşulların sağlaması hakkında yeterli seviyede bilgiye sahip olmasına ihtiyaç vardır.

Kapalı Alanlarda Kullanılan Engelli Yolları Nasıl Yapılır? Zarar Verir Mi?

Dünyada her geçen gün sayıları artan engelliler adına, tüm bireyler için tasarlanmış mekanlarda vakit geçirebilmeleri ve ulaşımları oldukça zordur. Kamuya açık alanlarda, yollarda, kaldırımlarda muhakkak hissedilebilir zeminler görmekteyiz. Çoğu insan bunların bilincinde olmasa da engelli vatandaşlarımız için bu hissedilebilir yer yüzeyleri büyük önem taşımaktadır.

Günlük hayatın içerisindeki birçok kapalı alan, engelli bireylerin ulaşımı gözetilmeden düzenlenmektedir. Bu yapılanma engelli bireyi çevreye bağımlı kılmakta, toplumsal hayat içinde ulaşılabilirlik konusunda sınırlandırmakta ve engelli duruma getirmektedir. Kapalı alanlarda engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarının diğer bireyler ile eşit seviyeye getirmek için bu ihtiyaçların toplumsal planlama sistemine göre ve ayrımcılık ortamı oluşturmamaya yönelik eşit katılım fırsatını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Kapalı alanlarda da kullanılan hissedilebilir yüzeyler zemine zarar verir mi sorusu ise sıkça sorulan sorular arasındadır. Bu yüzeylerin yapımında kullanılan malzemeler zemine zarar vermeden yapılabilir. Yapım aşamasında iki farklı yöntem kullanılabilmektedir. Birinci yöntem zemine kalıplar halinde hazır olarak yapıştırma yöntemiyle uygulanan sistemdir. İkinci yöntem ise makine kullanılarak direkt olarak zemine uygulanan sistemdir. İki yol da kolay ve hızlı şekilde uygulanabilir ve profesyonel uygulanması halinde zemine zarar vermeden gerçekleştirilebilir.  Hissedilebilir yüzeyler zemine zarar verir mi sorusunun cevabını da böylelikle sizlere aktardık.

Diğer Yazılar